Məhsul subsidiyası

Bitki növləri 
Məhsul əmsalı 
Subsidiyanın məbləği (manat/ton
Pambıq
      0,85
          170
Tütün:
         Virciniya sortu, yaş
       0.13
           26
                digərləri: quru
        0.9
          180
                              yaş
       0.09
           18
Şəkər çuğunduru
       0.06
           12