Məhsul subsidiyası

Bitki növləri 
Məhsul əmsalı 
Subsidiyanın məbləği (manat/ton
Pambıq
      0,95
          190
Tütün:
         Virciniya sortu, yaş
       0.17
           34
                digərləri: quru
        1.0
          200
                              yaş
       0.1
           20
Şəkər çuğunduru
       0.09
           18
Buğda
      0.5
           100