Təkmilləşdirilmiş su idarəçiliyi: kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına doğru

  • Ana səhifə
  • Təkmilləşdirilmiş su idarəçiliyi: kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına doğru
Layihənin adı
Təkmilləşdirilmiş su idarəçiliyi: kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına doğru
Layihənin məqsədi
Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının və ərzaq təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması, torpaq və su ehtiyatları mühafizəsinin artırılması və kənd təsərrüfatının iqlim dəyişikliyinin nəticələrinə qarşı davamlılığının artırılması
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
İcra müddəti
1 fevral 2021- 31 yanvar 2023