Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Struktur İslahatı və Strateji İnkişafına Dəstək

  • Ana səhifə
  • Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Struktur İslahatı və Strateji İnkişafına Dəstək
                                                                       
Layihənin adı
Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Struktur İslahatı və Strateji İnkişafına Dəstək
Layihənin məqsədi
Layihənin ümumi məqsədi ölkədə baytarlıq, fitosanitar, texniki nəzarət xidmətlərinin təşkili və toxumçuluq sahələrində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi  vasitəsilə, heyvan və bitki sağlamlığının və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə vermək
İcraçı təşkilat
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi
Donor təşkilat
Azərbaycan Hökuməti
İcra müddəti
2022-2024-cü illər