Tələb olunan sənədlər

 • Müraciət məktubu (Müvəkkil Kredit Təşkilatının rəsmi səlahiyyətli şəxsinin adından  təqdim olunan müraciət məktubu)
 • Forma 1 (Müvəkkil Kredit Təşkilatı tərəfindən təqdim edilir)
 • Şəxsiyyət vəsiqəsi  (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • VÖEN (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Hüquqi şəxsin təsis sənədləri - nizamnamə, dövlət reyestrindən çıxarış (Alıcı tərəfindən təqdim edilir) 
 • Müştərinin ərizəsi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • İltizam forması (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • İlkin ödəniş qəbzi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Müqavilə (alqı-satqı müqaviləsi) (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Sığortanın ödəniş qəbzi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Sığorta şəhadətnaməsi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Texnikanın xüsusiyyətlərinə dair texniki təsnifat (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Təchizatçıdan texniki zəmanət (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Gömrük bəyannaməsi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • İnvoice və packing list (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Qiymətləndirmə aktı (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 • Yerli komplektasiya edilmiş texnikalar üçün qaimə (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
 
 • Soyuducu anbarlar üçün
  • Soyuducu anbarın tikiləcəyi torpağın sənədi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
  • Layihənin texnoloji strukturu (ərazinin ölçüləri və ünvan göstərilməklə) (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
  • Tikintiyə icazə ilə bağlı sənəd (Alıcı tərəfindən edilir )
 
 • Suvarma sistemləri üçün
  • Suvarma sistemlərinin qurulacağı torpağın sənədi (Alıcı tərəfindən təqdim edilir)
  • Layihənin ərazi ölçüləri və ünvan göstərilməklə texnoloji xəritəsi  (Alıcı tərəfindən təqdim olunur)