Xəstəliklərə, quraqlığa və şoranlığa davamlı mutant pambıq xəttlərinin yaradılması

  • Ana səhifə
  • Xəstəliklərə, quraqlığa və şoranlığa davamlı mutant pambıq xəttlərinin yaradılması

                                                                                   

Layihənin adı
Xəstəliklərə, quraqlığa və şoranlığa  davamlı mutant pambıq xəttlərinin yaradılması
Layihənin məqsədi
Yerli iqlim şəraitinə uyğun və keyfiyyət standartlarına cavab verən sortların yaradılmasında nüvə texnologiyasının tətbiqi, eləcə  pambıqçılqda dayanıqlı istehsala nail olmaq üçün nüvə texnologiyası və onunla bağlı metodlardan istifadə olunmasına yardım
İcraçı və donor təşkilat
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik - IAEA
İcra müddəti
2018-2019-cu illər