Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik

                                                                                
1957-ci ildə “Sülh naminə Atom” təşkilatı kimi təsis edilən Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) nüvə enerjisindən sülh məqsədləri ilə istifadə olunması sahəsində elmi və texniki əməkdaşlıq üçün dünyanın hökumətlərarası forumu kimi fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Hökumətinə texniki yardım göstərilməsi barədə Saziş imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 may 2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.

 AEBA tərəfindən Azərbaycanda keçirilən layihələr:

 

Layihənin adı
Məqsədi
İcra müddəti
İcraçı təşkilat
Xəstəliklərə, quraqlığa və şoranlığa  davamlı mutant pambıq xəttlərinin yaradılması
Layihə yerli iqlim şəraitinə uyğun və keyfiyyət standartlarına cavab verən sortların yaradılmasında nüvə texnologiyasının tətbiqi, eləcə  pambıqçılqda dayanıqlı istehsala nail olmaq üçün nüvə texnologiyası və onunla bağlı metodlardan (torpaq, qida maddələri və su resurslarını optimallaşdırmaq üçün izotop və nüvə metodları)  istifadə olunmasına yardım edir.
2018-2019-cu illər
AEBA
Pambıq istehsalında torpaq, qida maddələri və su ilə bağlı qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələrinin gücləndirilməsi
Qlobal istiləşmə şəraitində Azərbaycanda pambıq istehsalının genişləndirilməsi üçün iqlimə uyğun ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübələrinin inkişaf etdirilməsi və yayılması
2022-2024-cü illər
AEBA