BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

  • Ana səhifə
  • BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

                                                                                                

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 1945-ci ildə yaradılmışdır. Baş ofisi İtaliyanın Roma şəhərində yerləşir. Rəhbəri 23 iyun 2019-cu il tarixindən Qu Dongyudur. FAO əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin kənd təsərrüfatının inkişafı məsələləri üzrə hökumətlərarası təşkilatların işlərini əlaqələndirmək üçün BMT-nin ixtisaslaşdırılmış qurumudur. FAO 191 ölkədə fəaliyyət göstərir və 130-dan çox ölkədə nümayəndəliyə malikdir. FAO-nun Azərbaycandakı tərəfdaşlıq və əlaqələndirmə ofisinin rəhbəri Mələk Çakmakdır. Azərbaycan 20 oktyabr 1995-ci il tarixindən FAO-nun üzvüdür. Azərbaycanda FAO-nun layihə əlaqələndirmə ofisi 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Əlaqələndirmə ofisinin səlahiyyətlərini 2015-ci ilin payızından etibarən Azərbaycandakı tərəfdaşlıq və əlaqələndirmə ofisi həyata keçirir. FAO təşkilatına üzv olduğu müddətdə Azərbaycan Hökuməti kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması məqsədilə müxtəlif inkişaf və fövqəladə hallara hazırlıq layihələrinin icrası, habelə kənd təsərrüfatında islahatların aparılması və sürətləndirilməsi, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox çətinliklərin müsbət həlli üçün FAO-dan dəstək almışdır.

         

FAO tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr:
FAO Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı Layihələri (FATP)
Layihənin adı
Məqsədi
İcra müddəti
İcraçı təşkilat
Azərbaycanda qoyun istehsalının və ərzaq dəyər zəncirinin davamlı inkişafı və həyata keçirilməsi
Azərbaycanda qoyunçuluq istehsalının dayanıqlı inkişafı və müvafiq ərzaq dəyər zəncirinin yaradılması
2018-2022-ci illər
FAO
Azərbaycanda iribuynuzlu damazlıq heyvanların effektiv yetişdirilməsi və yemlənməsi sistemlərinin yaradılması yolu ilə iribuynuzlu heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanda iribuynuzlu damazlıq heyvanların effektiv yetişdirilməsi və yemlənməsi sistemlərinin yaradılması yolu ilə iribuynuzlu heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi
2018-2022-ci illər
FAO
Azərbaycanda sağlam toxumluq kartof istehsalı üzrə milli sistemin yaradılması
Ərzaq və kommersiya məqsədli kartof istehsalının bərpası üçün müasir toxuma kulturası imkanlarından istifadə olunmaqla mükəmməl və dayanıqlı toxum-artırma sistemininin inkişaf etdirilməsi
2018-2022-ci illər
FAO
Aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi 
(AMAL)
Kənd yerlərində yaşayan istedadlı gənclər arasında aqrar sahədə gəlirgətirən fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və dəstəklənməsi vasitəsilə yeni iş yerlərinin yaradılmasına dəstək vermək
2019-2022-ci illər
FAO
FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı üçün təbliğat fəaliyyətləri və layihəyə hazırlıq
FATP əsasında maliyyələşəcək fərdi layihələrin tərtib edilməsi, həmçinin milli səviyyədə FAO və FATP layihələri barədə məlumatlılığın artırılması vasitəsi ilə FAO və FATP təbliğatının gücləndirilməsi
2018-2022-ci illər
FAO
Qadınların iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsi yolu ilə ərzaq təhlükəsizliyi və kənd yerlərində yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
Qadınların kənd təsərrüfatı və kəndyerlərinin davamlı inkişafına töhfə vermək imkanlarını artırmaq və onlara bərabər şərait yaratmaq üçün kənd qadınlarının maliyyə və digər resurslara çıxışını məhdudlaşdıran sosial-iqtisadi baryerlərin aradan qaldırılması vasitəsilə ərzaq təhlükəsizliyi və kənd yerlərində məşğulluğun artırılması istiqamətində əhəmiyyətli nəticələrin əldə edilməsi
2020-2022-ci illər
FAO
Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi (HAZER)
İstehsalın, gəlirlərin, sosial bərabərliyin və ətraf-mühitin mühafizəsinin yaxşılaşdırılmasına yol açan fındıq becərilməsi sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyət və təhlükəsizlik tələbləri baxımından fermerlər və kənd təsərrüfatı üzrə konsultasiya mütəxəssislərinin potensialının gücləndirilməsi.
2020-2023-ci illər
FAO
Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan sertifikatlaşdırma, ekspertiza və laboratoriya proseslərinin təkmilləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinə dəstək
Beynəlxalq təcrübə əsasında sertifikatlaşdırma, ekspertiza və laboratoriya təcrübələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Aqrar Xidmətlər Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin potensialının gücləndirilməsi
2022-2025-ci illər
FAO
Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Struktur İslahatı və Strateji İnkişafına Dəstək
Layihənin ümumi məqsədi ölkədə baytarlıq, fitosanitar, texniki nəzarət xidmətlərinin təşkili və toxumçuluq sahələrində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi  vasitəsilə, heyvan və bitki sağlamlığının və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə verməkdir.
2022-2024-cü illər
FAO
                      Texniki Tərəfdaşlıq Proqramı Layihələri (TCP)
Kənd təsərrüfatı məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi
Kənd Təsərrüfatı sektorunda mövcud və gələcək problemlərə daha yaxşı cavab verə biləcək və nəticədə kənd əhalisinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, davamlı kənd təsərrüfatı məsləhət xidmətinin dəstəklənməsi, strategiya və effektiv əməkdaşlıq çərçivəsində Hökumətin səylərininin həyata keçirilməsinə dəstək
2019-2022-ci illər
FAO
Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində dayanıqlı və inklüziv yerli kənd təsərrüfatı və qida sistemlərinin inkişaf etdirilməsi
 
Azərbaycanın şimal-qərb regionunda icma-əsaslı kənd təsərrüfatı konsultasiya xidmətlərinin dəstəklədiyi inklüziv və səmərəli kənd təsərrüfatı və ərzaq sistemləri üçün biznes mühitinin gücləndirilməsi.
2019-2022-ci illər
FAO
Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə edilməsi və davamlı üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi
İstifadəyə yararsız pestisid ehtiyatlarından və çirklənmiş ərazilərdən DÜÇ-lərin ətraf mühitə sızmasını azaltmaq və pestisidlərin düzgün idarə edilməsi üçün potensialı gücləndirməkdir
2019-2022-ci illər
FAO
                                                                               FAO Türkiyə Tərəfdaşlıq Proqramı Layihələri (FTTP)
Mərkəzi Asiya və Qafqazda buğda pası xəstəliklərinin və xəstəliyə davamlılıq üzrə seleksiyanın idarə edilməsi üzrə regional əməkdaşlıq və milli imkanlarının gücləndirilməsi
Mərkəzi Asiya və Qafqazda təsərrüfat subyektləri və kənd əhalisinin ərzaq təminatı və dolanışığın yaxşılaşdırılması
2020-2024-cü illər
FAO
Mərkəzi Asiya üzrə Subregional Ofis ölkələrində ərzaq israfı və tullantısının azaldılması
İqlim dəyişikliyinə milli töhfənin azaldılmasına və əhalinin və gəlirlərin artımının, şəhərləşmə və dəyişən istehlak üstünlüklərinin və nümunələrinin tələb etdiyi istehsal artımı üçün milli ərzaq sistemlərinə təzyiqin azaldılması ilə nəticələnən proqramın icra sahələrində ərzaq israfı və tullantısının səviyyəsinin kəmiyyət və keyfiyyət baxımından azaldılması
2019-2022-ci illər
FAO