VİDEO TƏLİMATLAR

Fermer əkin subsidiyası almaq üçün nə etməlidir?