Əkin subsidiyası

Bitkiçilik
 • Bitkiçilik
Əkin subsidiyası
 • Əkin subsidiyası
Çəltik
 • Çəltik
 • Soya
 • Qarğıdalı
 • Darı
 • Sorqo
 • Qarabaşaq
 • Yer fındığı
 • Zəfəran
 • Yonca
 • Günəbaxan
 • Kartof
 • Tərəvəz
 • Təkrar əkinlər (günəbaxan, soya, darı, yem üçün sorqo, kartof)
 • Bostan bitkiləri
 • Dənli və dənli paxlalılar(buğda, arpa, çovdar, vələmir, noxud, lobya,mərci və s.)
 • Digər bitkilər (pambıq, tütün və şəkər çuğunduru istisna olmaqla)
 • Üzüm: 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək dəniz səviyyəsindən 400 metrdən hündürdə yerləşən ərazilərdə salınan bağlar
 • Üzüm: 1.16.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2020-ci ildən salınan bağlar
 • Üzüm: 2020-ci ildən əvvəl salınmış bağlar
 • Çay: 2019-cu ildən salınan plantasiyalar
 • Çay: 2019-cu ildən əvvəl salınmış plantasiyalar
 • Meyvə: İntensiv meyvə bağları:
 • 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək boş olan meşə fondu torpaqlarında və ya dağ və dağətəyi ərazilərdə salınan fındıq bağları
 • 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan nar bağları
 • 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək deqradasiyaya uğramış və bonitet balı aşağı olan torpaq sahələrində salınan zeytun bağları
 • 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan limon və kinkan bağları
 • 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan naringi və portağal bağları
 • 1.18.1.1-1.18.1.5-ci yarımbəndlərdə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2020-ci ildən salınan bağlar
 • 2020-ci ildən əvvəl salınmış bağlar
 • Digər meyvə bağları:
 • 2022-ci ilin sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları
 • 1.18.2.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər meyvə bağları
 • Giləmeyvə:
 • 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək salınan damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
 • 2022-ci il sentyabrın 1-dən 2023-cü il mayın 31-dək damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş moruq bağları
 • 2022-ci ildə sentyabrın 1-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
 • 1.19.1.-1.19.3-cü yarımbəndlərdə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər giləmeyvə sahələri
X
X