Aqrar subsidiya şurası

Aqrar Subsidiya Şurası 2023-cü il 24 avqust tarixli iclasının 8 saylı protokolundan
                                                                                       ÇIXARIŞ
Aqrar Subsidiya Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”nın 2.4-cü bəndinə müvafiq olaraq
                                                                                  QƏRARA ALIR:
 1. “Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 19 iyul tarixli 1754 nömrəli Fərmanının 5-ci hissəsinə müvafiq olaraq 2023-cü ildə məhsulun təhvil verilmə dövründə hər ay üzrə təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya görə məhsul subsidiyasının məbləği Aqrar Subsidiya Şurasının bitkiçilik sahəsində 2023-cü il üzrə bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, toxum və ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsinə dair 2022-ci il 8 dekabr tarixli qərarının (7 saylı protokol) 13.4-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş məhsul subsidiyasının məbləği ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 21 iyun tarixli 512s nömrəli Sərəncamı ilə müəyyən edilmiş ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti (450 manat/ton) ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hər ay üçün elan edilən Azərbaycan Respublikasına idxal edilən ərzaqlıq buğdanın qiymətinin orta idxal statistik göstəricisi arasındakı fərqin (orta idxal statistik göstərici dövlət tədarük qiymətindən aşağı olduqda) cəmi kimi müəyyən edilsin.
 
 1. Aqrar Subsidiya Şurasının bitkiçilik sahəsində 2023-cü il üzrə bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, toxum və ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsinə dair 2022-ci il 8 dekabr tarixli qərarının (7 saylı protokol) 13.1-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş pambıq üzrə məhsul əmsalı 0,9-dan 0,95-ə qədər artırılsın və 2023-cü ildə istehsal edilən pambıq üzrə məhsul subsidiyası 190 manat/ton, həmin qərarın 13.2.1-ci yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş tütünün Virciniya sortu (yaş) üzrə məhsul əmsalı 0,15-dən 0,17-yə qədər artırılsın və 2023-cü ildə istehsal edilən Virciniya sortundan yaş tütün üzrə məhsul subsidiyası 34 manat/ton müəyyən edilsin.
 
 1. 2024-cü ildə əkin əmsalları və əkin subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
 
Bitki növləri
Əkin əmsalı
Əkin subsidiyası (manat/ha)
3.1.
Çəltik:
 
 
3.1.1.
əsas əkinlər
1,9
380
3.1.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
3.2.
Soya:
 
 
3.2.1.
əsas əkinlər
1,4
280
3.2.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
3.3.
Qarğıdalı:
 
 
3.3.1.
əsas əkinlər
1,1
220
3.3.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
3.4.
Darı:
 
 
3.4.1.
əsas əkinlər
1,1
220
3.4.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
3.5.
Sorqo:
 
 
3.5.1.
əsas əkinlər
0,7
140
3.5.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
3.6.
Digər dənli və dənli paxlalılar (buğda, arpa, çovdar, vələmir, noxud, lobya, mərci və s.)
1,1
220
3.7.
Qarabaşaq
1,1
220
3.8.
Yer fındığı
1,1
220
3.9.
Zəfəran
2,2
440
3.10.
Günəbaxan:
 
 
3.10.1.
əsas əkinlər
1,2
240
3.10.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
3.11.
Kartof:
 
 
3.11.1.
əsas əkinlər
1,4
280
3.11.2.
təkrar əkinlər
0,5
100
3.12.
Tərəvəz
1,15
230
3.13.
Bostan bitkiləri
1,1
220
3.14.
Yonca
0,35
70
3.15.
Digər bitkilər (pambıq, tütün və şəkər çuğunduru istisna olmaqla)
0,65
130
3.16.
Üzüm:
 
 
3.16.1.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək dəniz səviyyəsindən 400 metrdən hündürdə yerləşən ərazilərdə salınan bağlar
40,0
8000
3.16.2.
3.16.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2020-ci il sentyabrın 1-dən salınan bağlar
3,2
640
3.16.3.
2020-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınmış bağlar
1,25
250
3.17.
Çay:
 
 
3.17.1.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan və yağış yağdırma üsuluna əsaslanan suvarma sistemi ilə təmin olunmuş çay plantasiyaları
60,0
12000
3.17.2.
3.17.1-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş plantasiyalar istisna olmaqla 2019-cu ildən salınan çay plantasiyaları
4,0
800
3.17.3.
2019-cu ildən əvvəl salınmış çay plantasiyaları
1,25
250
3.18.
Meyvə:
 
 
3.18.1.
İntensiv meyvə bağları:
 
 
3.18.1.1.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək boş olan meşə fondu torpaqlarında və ya dağ və dağətəyi ərazilərdə salınan fındıq bağları
25,0
5000
3.18.1.2.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan nar bağları
15,0
3000
3.18.1.3.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək deqradasiyaya uğramış və bonitet balı aşağı olan torpaq sahələrində salınan zeytun bağları
28,0
5600
3.18.1.4.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan limon və kinkan bağları
58,0
11600
3.18.1.5.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan naringi və portağal bağları
48,0
9600
3.18.1.6.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan şaftalı, nektarin və ərik bağları
20,0
4000
3.18.1.7.
3.18.1.1-3.18.1.6-cı abzaslarda müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2020-ci ilin sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan bağlar
3,65
730
3.18.1.8.
2020-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınmış bağlar
1,5
300
3.18.2.
Digər meyvə bağları:
 
 
3.18.2.1.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları
4,0
800
3.18.2.2.
3.18.2.1-ci abzasda müəyyən edilmiş şabalıd bağları istisna olmaqla damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş meyvə bağları
1,5
300
3.18.2.3.
3.18.2.1-3.18.2.2-ci abzaslarda müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər meyvə bağları
1,25
250
3.19.
Giləmeyvə:
 
 
3.19.1.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
48,0
9600
3.19.2.
2023-cü il sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş moruq bağları
16,0
3200
3.19.3.
3.19.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş kivi bağları istisna olmaqla 2022-ci ildən salınmış və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
3,2
640
3.19.4.
3.19.1.-3.19.3-cü yarımbəndlərdə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər giləmeyvə sahələri
1,2
240
 1. Bu Qərarın üçüncü hissəsində qarğıdalı, günəbaxan, soya, darı, sorqo, çəltik və kartof bitkiləri üzrə əsas əkinlərə 2024-cü il mayın 31-dək, təkrar əkinlərə isə 2024-cü il iyunun 1-dən avqustun 31-dək aparılmış əkinlər aid edilsin.
 
 1. İntensiv meyvə bağlarına damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş aşağıdakı bağlar aid edilsin:
- alma, armud, gilas, albalı, gavalı, şaftalı (nektarin), ərik və alça bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 650 ədəd vegetativ calaqaltı tingin əkildiyi bağlar;
- xurma (xirnik) və nar bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 450 ədəd tingin əkildiyi bağlar;
- limon, kinkan, portağal, naringi və feyxoa bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 650 ədəd tingin əkildiyi bağlar;
- fındıq bitkisi üzrə 1 hektara minimum 330 ədəd ocağın olduğu bağlar;
- badam bitkisi üzrə 1 hektara minimum 278 ədəd vegetativ calaqaltı tingin əkildiyi bağlar;
- qoz bitkisi üzrə 1 hektara minimum 238 ədəd tingin əkildiyi bağlar;
- əzgil, zoğal, iydə, əncir, zeytun və digər bitkilər üzrə 1 hektara minimum 330 ədəd tingin əkildiyi bağlar.
 1. Bu Qərarın 3.18.2-ci yarımbəndində digər meyvə bağları üzrə əkin əmsalı 1 hektara minimum 90 ədəd tingin əkildiyi bağlara şamil edilsin, əks halda 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.19.1-ci və 3.19.3-cü yarımbəndlərində kivi üzrə əkin əmsalı 1 hektara minimum 650 ədəd tingin əkildiyi bağlara şamil edilsin, 1 hektara 650 ədəddən az tingin əkildiyi kivi bağları üzrə əkin əmsalı bu Qərarın 3.19.4-cü yarımbəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.19.2-ci yarımbəndində moruq üzrə əkin əmsalı 1 hektara minimum 4700 ədəd tingin əkildiyi bağlara şamil edilsin, 1 hektara 4700 ədəddən az tingin əkildiyi moruq bağları üzrə əkin əmsalı bu Qərarın 3.19.4-cü yarımbəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.17.1-ci yarımbəndində çay üzrə əkin əmsalı 1 hektara minimum 20000 ədəd sertifikatlı tingin əkildiyi çay plantasiyalarına şamil edilsin, bu yarımbəndin tələblərinə cavab verən, lakin sertifikatsız və ya 20000 ədəddən az tingin əkildiyi çay plantasiyaları üzrə əkin əmsalı bu Qərarın 3.17.2-ci yarımbəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.1-ci bəndində çəltik üzrə əkin əmsalı Ağdaş, Ağsu, Astara, Biləsuvar, Göyçay, Lənkəran, Masallı, Salyan, Samux, Ucar, Yevlax, Şəki və Zərdab rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.16.1-ci yarımbəndində üzüm üzrə əkin əmsalı Ağdam, Ağsu, Cəlilabad, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, İsmayıllı, Qəbələ, Qobustan, Qubadlı, Lerik, Siyəzən, Tovuz, Şabran, Şamaxı, Şəki, Yardımlı və Zəngilan rayonlarında salınmış və “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq sığortalanmış üzüm bağlarına şamil edilsin, 2023-cü ilin sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan və qeyd edilən tələblərə cavab verməyən üzüm bağları üzrə əkin əmsalı bu Qərarın
  16.2-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.17-ci bəndində çay üzrə əkin əmsalı Astara, Lənkəran, Masallı və Zaqatala rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.18-ci bəndində fındıq üzrə əkin əmsalı Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Ağsu, Balakən, İsmayıllı, Zaqatala, Zəngilan, Xaçmaz, Xocavənd, Qax, Qəbələ, Quba, Qubadlı, Oğuz, Qusar, Qazax, Tərtər, Tovuz, Şabran, Şamaxı, Şəki, Şəmkir və Yardımlı rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.18-ci və 3.19-cu bəndlərində limon, kinkan, naringi, portağal və kivi üzrə əkin əmsalları Astara, Lənkəran və Masallı rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.18.1.6-cı abzasında şaftalı, nektarin və ərik üzrə əkin əmsalları Ağdaş, Beyləqan, İmişli, Göyçay, Kürdəmir, Yevlax, Sabirabad, Saatlı və Zərdab rayonlarında  hər hektarından ən azı 2 nöqtədə (nümunə koordinatlar qeyd edilməklə) 3 qatdan (0-30 sm, 30-60 sm, 60-90 sm) götürülmüş torpaq nümunələrində elektrik keçiriciliyi göstəricisi 2,0 dS/m-dən az olan bir torpaq sahəsində (parseldə) və ya bir neçə torpaq sahəsindən (parseldən) ibarət vahid ərazidə əkilən və cəmi sahəsi ən azı 3 hektar olan intensiv şaftalı, nektarin və ərik bağlarına şamil edilsin, 2023-cü ilin sentyabrın 1-dən 2024-cü il mayın 31-dək salınan və qeyd edilən tələblərə cavab verməyən intensiv şaftalı, nektarin və ərik bağları üzrə əkin əmsalı bu Qərarın 3.18.1.7-ci abzası ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Tinglik (ting istehsalı) sahələri və tədqiqat məqsədli qarışıq bitki sahələri üzrə əkin əmsalı bu Qərarın 3.15-ci bəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. 2024-cü ildə istehsal edilmiş aşağıdakı bitkilər üzrə məhsul əmsalları və məhsul subsidiyasının məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilsin.
 
Bitki növləri
Məhsul əmsalı
Subsidiyanın məbləği (manat/ton)
17.1.
Pambıq
0,95
190
17.2.
Tütün:
 
 
17.2.1.
        Virciniya sortu, yaş
0,17
34
17.2.2.
        digərləri:
 
 
17.2.2.1.
                       quru
1,0
200
17.2.2.2.
                       yaş
0,1
20
17.3.
Şəkər çuğunduru
0,09
18
17.4.
Buğda
0,5
100
 1. Bu Qərarın 17.1-ci bəndində pambıq üzrə məhsul əmsalı Ağcabədi, Ağdam, Ağsu, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəbrayıl, Cəlilabad, Füzuli, Goranboy, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Samux, Tərtər, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 17.2-ci bəndində tütün üzrə məhsul əmsalı Ağstafa, Balakən, Gədəbəy, Goranboy, İsmayıllı, Lerik, Masallı, Oğuz, Qax, Qazax, Qəbələ, Şəki, Tovuz, Yardımlı və Zaqatala rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 17.4-cü bəndində buğda üzrə məhsul əmsalı Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslər tərəfindən istehsal olunan, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə və un dəyirmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya şamil edilsin, digər hallarda 0-a bərabər qəbul edilsin.
 
 1. 2024-cü ildə toxum əmsalları və toxum subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
Bitki növləri
Ölçü vahidi
Toxum əmsalı
Subsidiyanın məbləği (manatla)
Toxumlar üzrə
Buğda
1 kq
0,0004
0,08
Arpa
1 kq
0,0004
0,08
Çəltik
1 kq
0,0005
0,1
Qarğıdalı
1 kq
0,0015
0,3
Noxud
1 kq
0,0015
0,3
Pomidor
1 kq
0,09
18
Xiyar
1 kq
0,06
12
Soğan
1 kq
0,04
8
Kələm
1 kq
0,05
10
Kartof
1 kq
0,0005
0,1
Pambıq (lifli)
1 kq
0,0005
0,1
Pambıq (lifsiz)
1 kq
0,002
0,4
Yonca
1 kq
0,006
1,2
Tinglər üzrə
Alma
1 ədəd
0,0025
0,5
Armud
1 ədəd
0,0025
0,5
Gilas
1 ədəd
0,0025
0,5
Nar
1 ədəd
0,0025
0,5
Badam
1 ədəd
0,0025
0,5
Püstə
1 ədəd
0,0025
0,5
Şaftalı
1 ədəd
0,002
0,4
Nektarin
1 ədəd
0,002
0,4
Ərik
1 ədəd
0,002
0,4
Xurma (xirnik)
1 ədəd
0,0015
0,3
Zeytun
1 ədəd
0,0015
0,3
Fındıq
1 ədəd
0,001
0,2
Üzüm
1 ədəd
0,001
0,2
Çay
1 ədəd
0,0003
0,06
 1. 2024-cü ildə bitkilər üzrə toxum kvotası toxum subsidiyasına təqdim edilmiş toxum və tinglərin miqdarı aşağıda verilmiş miqdardan çox olmadıqda, təqdim edilmiş toxum və tinglərin miqdarına, çox olduqda isə aşağıda verilmiş miqdara bərabər müəyyən edilsin:
Toxumlar üzrə:
Bitki növləri
Toxumların reproduksiyası
Toxumların miqdarı (ton)
Buğda
1-ci
7100
2-ci
60000
Arpa
1-ci
2260
2-ci
18800
Çəltik
1-ci
30
2-ci
-
Qarğıdalı
1-ci
215
2-ci
-
Noxud
1-ci
45
2-ci
-
Pambıq
1-ci
70
2-ci
76
Kartof
1-ci
2800
2-ci
3200
Pomidor
1-ci
0,4
2-ci
-
Xiyar
1-ci
0,4
2-ci
-
Soğan
1-ci
1,3
2-ci
0,8
Kələm
1-ci
1,02
2-ci
-
Yonca
1-ci
100
2-ci
60
 
Tinglər üzrə:
Bitki növləri
Tinglərin miqdarı (min ədəd)
Alma
151
Armud
110
Gilas
130
Nar
30
Badam
30
Püstə
10
Şaftalı
110
Nektarin
80
Ərik
20
Xurma (xirnik)
30
Zeytun
10
Fındıq
100
Üzüm
36
Çay
750
 1. 2024-cü ildə toxum subsidiyasının hesablanması üçün istifadə ediləcək əkin ehtiyacları (fermerlərə istifadələrində olan torpaq sahələrinin hər hektarına görə satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və tinglərin miqdarının yuxarı həddi) aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
Bitki növləri
Əkin ehtiyacı
Toxumlar (kq/ha)
Buğda
220
Arpa
170
Çəltik
150
Qarğıdalı
22
Noxud
100
Pomidor
0,6
Xiyar
6
Soğan
12
Kələm
0,6
Kartof
3000
Pambıq:
 
              lifli
60
              lifsiz
22
Yonca
15
Tinglər (ədəd/ha)
Alma və armud:
 
                         intensiv bağlar üzrə
2500
                         digər bağlar üzrə
650
Gilas:
 
                         intensiv bağlar üzrə
800
                         digər bağlar üzrə
650
Nar:
 
                         intensiv bağlar üzrə
800
                         digər bağlar üzrə
450
Badam:
 
                         intensiv bağlar üzrə
670
                         digər bağlar üzrə
300
Püstə:
 
                         intensiv bağlar üzrə
800
                         digər bağlar üzrə
350
Şaftalı:
 
                         intensiv bağlar üzrə
1250
                         digər bağlar üzrə
550
Nektarin:
 
                         intensiv bağlar üzrə
1250
                         digər bağlar üzrə
550
Ərik:
 
                         intensiv bağlar üzrə
1250
                         digər bağlar üzrə
550
Xurma (xirnik):
 
                         intensiv bağlar üzrə
800
                         digər bağlar üzrə
350
Zeytun:
 
                         intensiv bağlar üzrə
670
                         digər bağlar üzrə
350
Fındıq:
 
                         intensiv bağlar üzrə
1000
                         digər bağlar üzrə
330
Üzüm
2670
Çay
24000
 1. 2024-cü ildə əkin subsidiyasının verilməsi üçün “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq sığortalanmalı olan bitkilərə buğda, arpa, qarğıdalı, çəltik, çay, limon və fındıq bitkiləri aid edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.17.1-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş çay plantasiyaları üzrə əkin əmsalı “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq sığortalanmış çay plantasiyalarına şamil edilsin, qeyd edilən qanunun tələblərinə uyğun sığorta olunmayan və 3.17.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən çay plantasiyaları üzrə əkin əmsalı bu qərarın 12-ci və 24-cü hissələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla 3.17.2-ci yarımbəndi ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.
 
 1. Bu Qərarın 3.18.1.1-3.18.1.6-cı abzaslarında müəyyən edilmiş meyvə bağları (kinkan bağları istisna olmaqla) üzrə əkin əmsalı “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq sığortalanmış bağlara şamil edilsin, qeyd edilən qanunun tələblərinə uyğun sığorta olunmayan və 3.18.1.1-3.18.1.6-cı abzaslarında müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən meyvə bağları (kinkan bağları istisna olmaqla) üzrə əkin əmsalı bu qərarın 13-cü, 14-cü və 24-cü hissələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla 3.18.1.7-ci abzası ilə müəyyən edilən əkin əmsalına bərabər qəbul edilsin.